Golfbox login

Frivillig i RFGK


UNDER KONSTRUKTION

Vi har alle et ønske om, at klubhus og bane fremstår bedst muligt og de ansatte gør, hvad de kan for at opfylde dette. Desværre er ressourcerne i klubben ikke ubegrænsede, og derfor har vi brug for din hjælp. Der er mange forskellige opgaver i klubben, og alle kan deltage…

Har du lyst og tid til at bidrage med en hovedrengøring i klubhuset eller renholdelse af stier, rensning af tagrender eller maling af bygninger, hører vi gerne fra dig. Opgaverne er inddelt i områder, og der vil være en tovholder for hvert område, der står for organisering af opgaverne. Klubben stiller de nødvendige redskaber til rådighed. I efteråret inviteres du med til klubbens arrangement for frivillig arbejdskraft.

Hvis ovenstående fanger din interesse, og du vil stille din hjælp til rådighed, kan du kontakte koordinatoren eller kontoret. Hvis du vil vide mere om hvert enkelt område, inden du bestemmer dig, kan du klikke på teamets navn herunder, og læse mere…

Vil du være med?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark

Den fortsatte medlemsfremgang i Randers Fjord Golfklub samt den positive udvikling på banen og i klubben hænger i høj grad sammen med, at nogle medlemmer har doneret deres tid og arbejdskraft til klubben.

Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både i selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid,
du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis
for oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.

Kontakt koordinatoren, som vil sørge for, at du bliver kontaktet af en fra teamet!

 

Teamoversigt

Bunkerteam består af 3-4 medlemmer, som i hold sørger for at vedligeholde nogle bestemte bunkere.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Drivingrangeteamet består af ca. 10-15 personer, som sørger for at samle bolde på drivingrange.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Klubhusteamet foretager almindelig vedligeholdelse af klubhuset indvendig og udvendig.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Baneserviceteamet består 4-8 personer, som er behjælpelig med at køre baneservice ved arrangementer og på travle dage.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Baneteamet er behjælpelig med forefaldende arbejde på banen i samarbejde med greenkeeperen.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Rengøringsteamet består af ca. 20-25 personer, som varetager rengøring af klubhuset samt toilettet på banen ved hul 10.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Begynderteamet består af en lang personer med forskelige funktioner, herunder vejledning af nye medlemmer, introduktion til klubber i klubben, hjælpe nye medlemmer gennem golfkørekortet mv.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Eliteteamet står for vejledning og supervisering af eliten.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Handicapteamet sørger for, at din score bliver reguleret ved matcher eller ved aflevering af scorekort.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Hjemmesideteamet sørger for at vedligeholde en opdateret og moderne hjemmeside.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Juniorteamet er måske det vigtigste team af alle. Det er juniorteamet, som bistår vores unge medlemmer med deres fremtid i klubben. Derudover er juniorteamet behjælpelig med afvikling af turneringer for de unge.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Krolfteamet står for vedligeholdelse af krolfbanen i samarbejde med greenkeeperen, og er behjælpelig med afvikling af krolf-turneringer.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Seniorteamet hjælper primært med afvikling af matcher for seniorerne.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Serviceteamet leverer peronale til arrangemneter og varetager borddækning, afrydning mm.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy

Sponsorteamet varetager opsøgende arbejde mhp. dels nye sponsorer og dels fornyelse af sponsorater for eksisterende sponsorer.

 • Xxx Xxx
 • Yyy Yyy