Golfbox login

Ordinær generalforsamling - referat


LÆS REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2018
____________________________________________________________________________

Bestyrelsen for Randers Fjord Golfklub indbyder hermed til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 18.30

i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretninger.
  1. Beretning v. formanden om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  2. Beretning i kort form - v. udvalgsformænd.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  Se Årsrapport 2017 fra ECO Revision.
 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2018.
  Se Budget 2018
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  På valg til bestyrelsen:
       Paul Erik Andersen – ønsker ikke genvalg
       Kaj Nielsen – ønsker at stoppe
       Peter Ulsøe – villig til genvalg
  2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 3 år og 1 medlem for 2 år.
  Suppleanter:
 8. Valg af revisorer.
 9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne:
Thomas Just, Formand / Sekretariatet, RFGK.