Golfbox login

Ordinær generalforsamling - referatBestyrelsen for Randers Fjord Golfklub indbyder hermed til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 18.30

i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretninger.

  1. Beretning v. formanden om klubbens virksomhed i det forløbne år.

  2. Beretning i kort form - v. udvalgsformænd.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  Se Årsrapport 2017 fra ECO Revision.

 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2018.
  Se Budget 2018

 5. Forslag fra bestyrelsen

 6. Forslag fra medlemmer.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  På valg til bestyrelsen:
  Paul Erik Andersen – ønsker ikke genvalg
  Kaj Nielsen – ønsker at stoppe
  Peter Ulsøe – villig til genvalg
  2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 3 år og 1 medlem for 2 år.
  Suppleanter:

 8. Valg af revisorer.

 9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne:
Thomas Just, Formand / Sekretariatet, RFGK.