Golfbox login

Medlemstilbud


Medlemmers Spil på andre baner

Greenfee aftaler

Imellem Randers Fjord Golfklub og udvalgte golfklubber er der indgået aftale om rabat på greenfee. Se Greenfee aftaler.

Golfringen

Golfringen er en fritspilsaftale mellem 8 klubber:

Ebeltoft Golf Club
Grenå Golfklub
Hobro Golfklub
Markusminde Golfklub
MariagerFjord Golfklub
Mollerup GC
Norddjurs Golfklub
Randers Fjord Golfklub

Du kan alene som fuldtidsmedlem i én af ovennævnte klubber, tilmelde dig Golfringen for en pris på kun kr. 800,- per år (uanset hvornår på året du tilmelder dig), og spille frit – lige så mange runder du ønsker på 18-huls banerne i ovennævnte klubber, samt deltage i klubbernes åbne turneringer.

Golfringen skal altid købes i din hjemmeklub, er personlig og kan ikke lånes eller overdrages til andre. Misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion af ordningen.

Medlemskabet er først gældende, når din indbetaling er registreret og klubben har indberettet medlemskab til Golfbox, og først herefter kan du booke tee-tider, dette gøres i Golfbox.

Første gang du tilmelder dig Golfringen skal du hente Golfring-bagmærke i klubben, sammen med et årstalsmærke, efterfølgende år er det alene et årstalsmærke, du skal hente.

Du spiller med de rettigheder og pligter, som en greenfee spiller har:

Du skal:

  • huske at bekræfte din tid inden du spiller, dette gøres på touchskærmen, i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne og for klubber med manuel greenfeebog skal der noteres GR i beløbsfeltet.

  • huske at slette din tid, hvis du ikke skal bruge den.

  • bære et synligt bagmærke fra Golfringen.

Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 36 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub , med mindre der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub.
Fuldtidsmedlemmer, som ikke tidligere har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstidsperioden.
Medlemmer fra andre medlemsgrupper, der skifter klub og tegner fuldtidsmedlemskab, er ligeledes ikke omfattet af karenstidsperioden på 36 måneder.

Henvend dig på kontoret/sekretariatet enten personligt eller via mail, og tilmeld dig Golfringen, oplys dit navn og DGU-nr.

Billige Greenfee billetter

Medlemmer i Randers Fjord Golfklub kan købe 10 stk. greenfee billetter for 2.000,- kr. ved henvendelse på klubbens kontor. Greenfee billetterne kan anvendes på  vores 18-hullers bane sammen med venner, bekendte, familie, forretnings-forbindelser eller andre med banetilladelse. Billetterne skal udfyldes som anført på disse og lægges i greenfee-kuvert som betaling. Gæsten skrives ind i greenfee bogen som sædvanlig.

HALV GREENFEE FOR ÉN GÆST

Medlemmer af Randers Fjord Golfklub kan tage én gæst (1 person) med på Randers Fjord Golfklubs 18-huls bane en gang om året, hvor der betales halv greenfee for gæsten, når denne spiller sammen med medlemmet (gælder normalpris på greenfee og gælder ikke fleksmedlemmer).

Gæsten skal registreres i Golfbox, samt hvem medlemmet er, der spilles sammen med.
Drejer det sig om flere gæster, kan tilbuddet om at købe 10 greenfeebilletter for kr. 2.000,- evt. benyttes (se øverst på denne side). 

GRATIS GÆST PÅ PAY AND PLAY BANEN

Hjælp med at fremme interessen for golf - giv mulighed for at prøve spillet!
Medlemmer af Randers Fjord Golfklub kan tage en ven eller bekendt med på Pay and Play banen én gang gratis. Retningslinjerne er følgende:

  • Medlemmet og gæsten skriver sig begge på en Pay and Play kuvert, som lægges i greenfeeboksen.

  • Medlemmet skal være med på hele turen rundt på Pay and Play banen.

  • Hver gæst kan kun prøve Pay and Play banen én gang gratis.

  • Klubbens driving range og puttinggreen må benyttes og der kan lånes golfjern og bag i klubben.

Vær opmærksom på, at der nu kan tegnes et medlemskab til Pay and Play banen i Randers Fjord Golfklub, med et kontingentet på kr. 1000,- pr. halve år.

Driving range, puttinggreen og Pay and Play banen kan med et sådant medlemskab frit benyttes.
Et Pay and Play bane medlemskab giver ikke medlemskab af DGU og heller ikke mulighed for at spille på andre baner. Læs mere om et sådant Pay & Play medlemsskab.

Medlemstilbud fra trænerne

Se under Træning...

Tilbud fra sponsorer

Kronjysk Golf
Til og med maj måned 2019 tilbyder Kronjysk Golf en rabatordning.
Læs mere i tilbuddet