Golfbox login

Medlemstilbud


Medlemmers Spil på andre baner

Greenfee aftaler

Imellem Randers Fjord Golfklub og udvalgte golfklubber er der indgået aftale om rabat på greenfee. Se Greenfee aftaler.

Golfringen

Spil frit på 8 golfbaner i det midtjyske i 2019:

Ebeltoft Golf Club
Grenå Golfklub
Hobro Golfklub
Markusminde Golfklub
MariagerFjord Golfklub
Mollerup GC
Norddjurs Golfklub
Randers Fjord Golfklub

For kun 800,- kr. oveni dit kontingent kan du spille frit på de nævnte baner i en hel sæson.

Tilmeld dig via mail til kontoret. Når du har betalt, får du et specielt Golfringen-bagmærke, hvorefter du blot booker den ønskede bane via Golfbox.

Vilkår
Ved fritspils-ordningen forstås, at et medlem af denne ordning uden begrænsninger frit kan spille på de øvrige involverede golfklubbers golfbaner som greenfee spiller med de rettigheder og pligter, en greenfee spiller har. 

Alene fuldtidsbetalende medlemmer i de involverede klubber kan blive omfattet af ordningen.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne
De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af de respektive klubbers fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger at tilkøbe fritspils-ordningen.                 

Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 3 år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub. 

Bagmærke
Alle medlemmer af ordningen får udleveret et bagmærke, som skal bæres synligt på baggen. Bagmærket påføres en label med GR plus årstal.

Billige Greenfee billetter

Medlemmer i Randers Fjord Golfklub kan købe 10 stk. greenfee billetter for 2.000,- kr. ved henvendelse på klubbens kontor. Greenfee billetterne kan anvendes på  vores 18-hullers bane sammen med venner, bekendte, familie, forretnings-forbindelser eller andre med banetilladelse. Billetterne skal udfyldes som anført på disse og lægges i greenfee-kuvert som betaling. Gæsten skrives ind i greenfee bogen som sædvanlig.

HALV GREENFEE FOR ÉN GÆST

Medlemmer af Randers Fjord Golfklub kan tage én gæst (1 person) med på Randers Fjord Golfklubs 18-huls bane en gang om året, hvor der betales halv greenfee (gælder normalpris på greenfee og gælder ikke fleksmedlemmer) for gæsten, når denne spiller sammen med medlemmet.

Gæsten skal registreres i Golfbox, hvem medlemmet er, der spilles sammen med.
Drejer det sig om flere gæster, kan tilbuddet om at købe 10 greenfeebilletter for kr. 1500,- evt. benyttes (se øverst til venstre på denne side). 

GRATIS GÆST PÅ PAY AND PLAY BANEN

Hjælp med at fremme interessen for golf - giv mulighed for at prøve spillet!
Medlemmer af Randers Fjord Golfklub kan tage en ven eller bekendt med på Pay and Play banen én gang gratis. Retningslinjerne er følgende:

  • Medlemmet og gæsten skriver sig begge i Pay and Play greenfee bogen.

  • Medlemmet skal være med på hele turen rundt på Pay and Play banen.

  • Hver gæst kan kun prøve Pay and Play banen én gang gratis.

  • Klubbens driving range og puttinggreen må benyttes og der kan lånes golfjern og bag i klubben.

Vær opmærksom på, at der nu kan tegnes et medlemskab til Pay and Play banen i Randers Fjord Golfklub, med et kontingentet på kr. 1000,- pr. halve år.

Driving range, puttinggreen og Pay and Play banen kan med et sådant medlemskab frit benyttes.
Et Pay and Play bane medlemskab giver ikke medlemskab af DGU og heller ikke mulighed for at spille på andre baner. Læs mere om et sådant Pay & Play medlemsskab.

Medlemstilbud fra trænerne

Se under Træning...

Tilbud fra sponsorer

Kronjysk Golf
Til og med maj måned 2019 tilbyder Kronjysk Golf en rabatordning.
Læs mere i tilbuddet