Golfbox login

Randers Fjord Golfklub


Randers Fjord Golfklub er stiftet den 8. oktober 2002 og er optaget i Dansk Golf Union som nummer 150.
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmer og gæster kan dyrke golf - og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til golfsporten.

Klubben blev stiftet som Nørhald Golfklub og havde dette navn indtil udgangen af 2008. Ikke mindst kommuneomlægningen gjorde det nødvendigt at ændre navnet.

Randers Fjord Golfklubs opgave er at etablere og drive golfbanen og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, så klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Klubben er skabt i et nært samarbejde mellem lokale interessenter, nemlig 'Støvringgaard Kloster', daværende Nørhald Kommune, de 3 lokale pengeinstitutter samt klubbens medlemmer og bestyrelse.
Den lokale interesse for klubben har været og er fortsat meget stor både af idrætslige og udviklingsmæssige grunde.

Klubben bygger på frivilligt og ulønnet foreningsarbejde, hvor der selvfølgelig i opbygningsfasen og under anlægsarbejdet er gjort brug af professionelle rådgivere og entreprenører.

Klubbens bestyrelse driver nu golfbanen med bistand af ansat personale med særlige uddannelser til golfbanens drift og vedligehold.
Klubbens bestyrelse er meget bevidst om, at sociale og kulturelle fællesskaber skal have de bedst mulige vilkår i klubben. Over vinteren 2010-2011 er der etableret nye klubhusfaciliteter, hvor medlemmer kan mødes i forbindelse med udøvelsen af den idrætslige konkurrence i golfsporten - samt nyde godt af omklædnings- og badefaciliteter, bagrum mm. Bestyrelsen arbejder på, at de sportslige, sociale og kulturelle fællesskaber får gode vilkår.
Den frivillige indsats er en væsentlig drivkraft i dette arbejde.

Der er endvidere virkelig gode muligheder for gode naturoplevelser i det smukke, let kuperede område, hvor golfbanen er anlagt med Støvringgaard Skov på de tre sider og den højt beliggende Støvring by mod vest. Randers Fjord Golfklub har udsigt ud over vidtstrakte engarealer og - naturligvis - Randers Fjord.

Golfbanens brugere og andre, som færdes på området kan endvidere betragte nogle fortidsminder i form af gravhøje på arealet.
I det hele taget er et meget smukt areal på ca. 60 ha blevet synligt og tilgængeligt for mange!