Golfbox login

Handicap


Alle begyndere starter med et klubhandicap på 72 i Randers Fjord Golfklub. Handicappet bruges til at beregne, hvor mange ekstra tildelte slag, du har på banen.

Når du udskriver scorekort fra touch-skærmen i forhallen, er både dit handicap og dit spillehandicap (der afhænger af banens sværhedsgrad) anført, og desuden er det angivet, på hvilke huller du har de ekstra slag. Du skal huske at anføre, hvilket teested du spiller fra.

De ekstra tildelte slag ('spillehandicappet' på banen) kan også aflæses på en konverteringstabel, som er hængt op i klubhusets informationslokale. Du kan endvidere finde konverteringstabellerne på hjemmesiden, eller anvende konverteringsberegneren.  

Du skal aflæse dit spillehandicap efter, hvilket teested du spiller fra, og om du er herre eller dame.
Klubben har røde, blå, gule og hvide teesteder, og der er konverteringstabeller for både damer og herrer.

Herrer spiller oftest fra gul tee og skal så aflæse antallet af tildelte slag på den tabel, der hedder Gul tee (herrer). Damer spiller oftest fra rød tee og skal så bruge tabellen Rød tee (damer).  

De tildelte slag fordeles på 18 huller. Det vil sige, at du må spille banen i 72 slag (banens par) + de antal tildelte slag, du har jf. handicap og konverteringstabel. Slagene fordeles efter hullernes sværhedsgrad.

Sværhedsgraden er anført på scorekortet som indeks 1 til 18, hvor 1 er det sværeste hul og 18 det letteste. Når du starter med handicap 72, vil du som herre få et spillehandicap på 77 på Randers Fjord Golfklubs 18-huls bane. Dermed har du 5 ekstra slag på huller med indeks 1-5 og 4 ekstra slag på huller med indeks 6-18.
Når du går ned i handicap, så får du først et slag mindre på hullerne med 5 slag, hvor det letteste fjernes først (indeks 5). Når du når ned til spillehandicap 72, så mister du slag startende med indeks 18. Herefter indeks 17 osv.

Reguleringen af handicappet tager udgangspunkt i beregning af Stableford Point.

Når du spiller til hullets par (par 3, 4 eller 5) + det antal ekstra slag, du har på hullet, så får du 2 point. Bruger du ét slag mere, får du 1 point. Herefter kan du ikke score på hullet. Bruger du færre slag, så får du 1 point ekstra for hvert slag færre.
Scorer du mere end 36 point på 18 huller eller mere end 18 point på 9 huller, har du spillet bedre end dit handicap, og handicappet kan reguleres, såfremt omstændighederne er til det.

Når du spiller på en fremmed bane, skal du også bruge dit handicap for at kunne aflæse den pågældende banes konverteringstabel og beregne dine ekstra slag. Konverteringsberegningen er forskellig fra bane til bane og er et udtryk for, hvor svær banen er.

Regulering af dit handicap (1/1 2016)

Handicaps beteges som EGA handicap (op til handicap 54) eller Klubhandicap (55-72).

Man skal have et EGA handicap for at deltage i turneringer under DGU. Hvis man ikke har indberettet mindst 8 scores over 2 år og heraf max. 4 fra det ældste af de 2 år, mister man sit EGA handicap, og har så et klubhandicap.
Regulering af begge slags handicap sker efter samme regler. For at generhverve et mistet EGA handicap, skal der indberettes 3 scores. 

Det afhænger af dit handicap, hvornår du kan reguleres:

Med handicap under 4,5 kan der kun reguleres i turneringer.

Med handicap mellem 4,6 og 11,5 kan der kun reguleres i en 18 hullers turnering (klubturnering eller turnering under DGU), eller efter en EDS* runde på 18 huller.

Med handicap mellem 11,6 og 72 kan der reguleres i 9 eller 18 hullers turneringer, eller efter en EDS* runde på 9 eller 18 huller. Spilles der 9 huller, skal der inden start tages stilling til, hvilke 9 der skal være tællende.

Det afhænger af dit handicap, hvor meget du vil blive reguleret ned. Der findes 6 handicapgrupper:

For handicapgruppe 1
Handicap op til 4,4 nedsættes handicap med 0,1 for hvert point over 36

For handicapgruppe 2
Handicap 4,5 til 11,4 nedsættes handicap med 0,2 for hvert point over 36

For handicapgruppe 3
Handicap 11,5 til 18,4 nedsættes handicap med 0,3 for hvert point over 18/36

For handicapgruppe 4
Handicap 18,5 til 26,4 nedsættes handicap med 0,4 for hvert point over 18/36

For handicapgruppe 5
Handicap 26,5 til 36 nedsættes handicap med 0,5 for hvert point over 18/36

For handicapgruppe 6
Handicap 37 og derover nedsættes handicap med 1,0 for hvert point over 18/36

Der kan være en undtagelse fra, at 36 point er spil til handicap. Regulering af handicap efter en turnering kendes først, når turneringen er indberettet. For at tage højde for baneforhold og vejrlig foretages en beregning af samtlige scores i forhold til en forventet score i handicapgrupperne, kaldet CBA justering. CBA udregnes efter et statistisk system, som kan medføre at CBA kan ændres fra 0 til -2 , -1 eller +1.  Ved -2 har man spillet til handicap med 34 point, og ved +1 ved 37 point. Bufferzonen (scores, hvor der ikke foretages regulering) flyttes ligeledes 2 ned eller 1 op.

Spiller man ringere end sit handicap og udenfor bufferzonen i en turnering eller EDS runde, bliver man sat 0,1 op i handicap i grupperne 1 til 5.  

Bufferzonen (CBA) er forskellig for handicapgrupperne. Der hænger en liste i klubhuset, hvor man kan aflæse reguleringen enten op eller ned efter handicap og score, når man har spillet en EDS runde. Ved EDS runder træder regulering både op og ned i kraft med samme.

Når man indberetter scoren på hullet (ikke point), foretager golfbox beregningerne, og det nye handicap fremgår med det samme.

Årsrevision

Grundtanken i systemet er, at der skal kunne afleveres så mange tællende scores som muligt, for at have det bedste grundlag for et korrekt handicap.
Dvs. min. 8 indberetninger, gældende fra revision pr. 1/1 2017.

Ved revisionen foretages en beregning af forventet handicapinterval for spilleren. Handicap kan så ændres op eller ned i forhold hertil. Lever man op til gennemsnittet, sker der ingen ændring.

NB: Handicapudvalget kan altid foretage en skønsmæssig ændring af handicappet, såfremt der er stærke forhold der taler for regulering.

Scorekortet er dit eget ansvar!

Scorekortet skal altid være korrekt udfyldt. På de fortrykte scorekort er medlemsnummer, navn, dato, handicap, spillehandicap og teested automatisk udfyldt. Spilles der EDS, skal dette felt afkrydses inden start. Efter spil skal scoren kontrolleres med markøren, og kortet underskrives af spiller og markør.

Du kan selv indberette dit scorekort enten hjemmefra via Golfbox eller på touch skærmen i klubhuset, når du spiller EDS. Husk altid den rigtige dato og at få markørens DGU medlemsnummer opgivet, da markøren skal godkende indberetningen på Golfbox.

Alternativt kan du aflevere scorekortet i postkassen til scorekort i informationslokalet.

Det er på eget ansvar, at du spiller til det rigtige handicap! Spil med for højt handicap medfører diskvalifikation. Ved spil med for lavt handicap, er det anførte lavere handicap gældende.

Du kan finde handicapreglerne i deres fulde ordlyd på www.Golf.dk: EGA Handicapsystemet 2016-2019.


* EDS runde (Ekstra Dags Score) er en privat runde, som du gerne vil have, skal være tællende. Der skal afkrydses i feltet EDS på scorekortet, inden spillet startes, og din markør skal gøres opmærksom på, at du spiller en EDS runde. EDS runder kan spilles 3 gange pr. uge, og scoren skal indberettes uanset resultatet. Du kan også spille EDS runder på andre baner.
Indberettes scorekortet ikke, er det misbrug, som kan medføre suspension af spillerens og markørens handicap.