Golfbox login

Frivillig i RFGK


Vi har alle et ønske om, at klubhus og bane fremstår bedst muligt og de ansatte gør, hvad de kan for at opfylde dette. Desværre er ressourcerne i klubben ikke uanede, og derfor har vi brug for din hjælp. Der er mange forskellige opgaver i klubben, og alle kan deltage…

Har du lyst og tid til at bidrage med en hovedrengøring i klubhuset eller renholdelse af stier, rensning af tagrender eller maling af bygninger, så hører vi gerne fra dig. Opgaverne er inddelt i områder (teams), og der vil være en team-ansvarlig for hvert område, der står for organisering af opgaverne. Klubben stiller de nødvendige redskaber til rådighed. I efteråret inviteres du med til klubbens arrangement for frivillig arbejdskraft.

Fanger ovenstående din interesse, kan du kontakte koordinatoren eller klubbens kontor, hvis du vil stille din hjælp til rådighed. Hvis du vil læse mere om hvert enkelt område, inden du bestemmer dig, kan du klikke på teamets navn herunder…

Kontakt:

Vil du være med?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark

Den positive udvikling på banen og i klubben hænger i høj grad sammen med, at nogle medlemmer har doneret noget af deres tid og arbejdskraft til klubben.
Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både i selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid, du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis for oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.

Vi har valgt at skelne mellem udvalg og teams, hvor medlemmerne i teams vil være dem, der udfører det praktiske, og hvor medlemmerne i udvalgene er dem, der afstikker retningslinjer for udvalgets område.

 

Teamoversigt

Bane-teamets arbejde består i at være behjælpelig med forefaldende arbejde på banen i samarbejde med greenkeeperen.
Der henvises til udvalget.

 • Henrik Jacobsen
  4036 9993

Baneservice-teamet består af 4-8 personer, som er behjælpelig med at køre baneservice ved arrangementer og på travle dage.

 • Frank Dam
  6023 1857

Begynder-teamet består af en lang række personer med forskellige funktioner, herunder vejledning af nye medlemmer, introduktion af nye medlemmer til klubber i klubben, hjælpe dem igennem golfkørekortet mv.
Der henvises til udvalget.

 • Peter Ulsøe
  4040 4407

Et bunker-team består af 3-4 medlemmer som i hold sørger for at vedligeholde nogle bestemte bunkere.

 • Peter Ulsøe
  4040 4407

Drivingrange-teamet består af ca. 10-15 personer, som sørger for at samle bolde på udslagsbanen.

 • Søren Johnsen
  4040 4446

Elite-teamet står for vejledning og supervisering af eliten.

 • Kent Tonnesen
  2637 8181

Handicap-teamet sørger for, at din score bliver reguleret ved matcher eller ved aflevering af scorekort.
Der henvises til udvalget.

 • Ulla Voigt
  5186 8675

Hjemmeside-teamet sørger for, at klubben har en opdateret og moderniseret hjemmeside.
Der henvises til udvalget.

 • Kim Walther Jacobsen
  2085 3291

Junior-teamet er måske det vigtigste team af alle, da det er dem, der bistår de unge mennesker med en fremtid i klubben og er behjælpelig med afvikling af turneringer for dem.
Der henvises til udvalget.

 • Christian Moesgaard
  2494 7659

Klubhus-teamets arbejde består i at vedligeholde klubhuset indvendig og udvendig. Teamet foretager almindelig vedligeholdelse.
Der henvises til udvalget.

 • Christian Moesgaard
  2494 7659

Krolf-teamet står for vedligeholdelse af krolfbanen i samarbejde med greenkeeperen, og er behjælpelig med afvikling af krolf-turneringer.

 • Carl Søgaard
  4081 1699

Opfyldnings-teamets arbejde består i at sørge for opfyldning af diverse automater samt rengøring af automaterne.

 • Frank Dam
  6023 1857

Rengørings-teamet består af ca. 20-25 personer, som er behjælpelig med at holde klubhuset rent, så der er rart at være. Desuden sørger de også for, at toilettet på banen er rengjort.

 • Kirsten Skjøtt
  4046 5712

Senior-teamets opgaver ligger mest i at hjælpe med afvikling af matcher for seniorerne.
Der henvises til udvalget.

 • Jørgen Petersen
  6165 7303

Service-teamet leverer personale til arrangementer; borddækning og afrydning m.m.
Der henvises til udvalget.

 • Kirsten Skjøtt
  4046 5712

Sponsor-teamet forsøger at finde nye sponsorer og arbejder for fornyelse af eksisterende sponsorater.
Der henvises til udvalget.

 • Niels Buhl
  9360 1372

Sports- og turnerings-teamet sørger for klargøring og afvikling af sponsorturneringer, både før, under og efter turneringerne. Teamet varetager kontakt til sponsor.
Der henvises til sportsudvalget.

 • Jesper Knapp
  2960 0296