Golfbox login

Udvalg


Randers Fjord Golfklub har nedsat en række udvalg, som alle består af frivillige medlemmer fra golfklubben. Udvalgene tilstræber, at golfklubbens medlemmer har de bedst mulige faciliteter, og at der bliver afvekslende aktiviteter/turneringer for alle.
Medlemmer af bestyrelsen er mærket med en stjerne (*)


Baneudvalg

Det er Baneudvalgets ansvar, at banen bliver passet og diverse arbejder bliver igangsat af de ansatte greenkeepere. Desuden udfører medlemmerne selv (ligesom andre medlemmer af klubben) en hel del frivilligt arbejde på banen.

 • Henrik Jacobsen (udvalgsformand)(*)
  4036 9993, bane@rfgk.dk

 • Michael Jensen (chefgreenkeeper)
  2619 6074, greenkeeper@rfgk.dk

 • Kaj Nielsen

 • Verner Andersen

 • Ole Bonde


Begynderudvalg

Det er Begynderudvalgets opgave, i tæt samarbejde med klubbens Golf Pro, at forvalte Golfkørekortet.

Udvalget byder dig derfor velkommen til golfkørekortuddannelsen - læs mere under Begynderinfo.

 • Peter Ulsøe (udvalgsformand, fadderansvarlig)(*)
  4040 4407, begynder@rfgk.dk

 • Jacob Schøn
  3066 0550

 • Jørgen Lilleris

 • Mikael Rasmussen
  2522 9668

 • Helle K. Videriksen (*)
  4036 2504

 • Esben Simonsen
  5188 8954


Handicapudvalg

Det er Handicapudvalgets opgave at registrere og ajourføre medlemmernes handicap.  

Komiteen er et selvstyrende udvalg, hvor formanden vælges af bestyrelsen, men som ellers ikke er underlagt klubbens bestyrelse.
Beslutninger og afgørelser er inappellable og kan ikke ankes til klubbens bestyrelse eller andre organer.  

Dette betyder dog ikke, at man ikke kan påtale og få rettet eventuelle fejl i forbindelse med registrering af handicapændringer. 

 • Ulla Voigt (udvalgsformand)
  5186 8675, handicap@rfgk.dk

 • Grethe Skjøtt Christensen
  8643 5640 - 6061 4398


Hjemmesideudvalg

Det er Hjemmesideudvalgets opgave at udvikle, vedligeholde og varetage driften af Randers Fjord Golfklubs hjemmeside - på vegne af bestyrelsen.

Bestyrelsen har ansvar for indholdet. Derudover lægger en række samarbejdspartnere og medlemmer af udvalgene selv information på afgrænsede dele af hjemmesiden via et administrationsmodul.

Se udvalgets forretningsorden...


JUNIORUDVALG

Det er Juniorudvalgets opgave gennem det daglige arbejde at iværksætte en særlig indsats for de unge. Det være sig gennem spændende og varieret træning dækkende for såvel bredde som elitespillere – kombineret med et godt socialt fundament.

 • Christian Moesgaard (udvalgsformand)
  4075 3831

 • Hanne Møller Laursen
  junior@rfgk.dk

 • René Højbjerg Larsen

 • Mette Vestergaard Aakjær


KLUBHUSUDVALG

Det er Klubhusudvalgets opgave at varetage klubhusets vedligeholdelse og rengøring.

Arbejdet med vedligeholdelse og rengøring udføres af frivillige medlemmer.


SERVICEUDVALG

Det er Serviceudvalgets opgave at sørge for service i klubhuset ved klubbens arrangementer og lørdag/søndag i sommerperioden.
Serviceudvalget har udarbejdet en liste over frivillige hjælpere, som træder til på de ønskede tidspunkter.

Ved arrangementer, hvor assistance fra serviceudvalget ønskes, kontaktes Hanne på tlf. 8644 0603 eller info@rfgk.dk.

Ønsker man at deltage som frivillig hjælper, bedes man ligeledes kontakte Hanne på tlf. 8644 0603 eller info@rfgk.dk

 

 • Herluf Skjøtt
  4046 5712

 • Kirsten Skjøtt
  5041 7706

 • Karla Smed
  4088 1912


SENIORUDVALG

Det er Seniorudvalgets opgave at arrangere turneringer og arrangementer for seniorer, som har tid og lyst til at være med i dette fællesskab.
Endvidere vil udvalget satse på et fortsat samarbejde med Grenå Golfklub samt besøg i andre klubber.

Se også Seniorklubben.

 • Jørgen Petersen (udvalgsformand)
  6165 7303, senior@rfgk.dk

 • Folmer Kjær Petersen (næstformand)
  4050 0445

 • Emmy Madsen (kasserer)
  4096 9737

 • Verner Andersen (suppleant)
  2463 7803

 • John Møller Kjeldsen (revisor)
  22942566


SPONSORUDVALG

Det er sponsorudvalgets opgave at tilvejebringe et samarbejde mellem sponsorer og Randers Fjord Golfklub, så de gensidige ydelser giver størst mulig udbytte for begge parter. 
Kontakt kontoret på tlf. 8644 0603 eller salg-event@rfgk.dk hvis du ønsker at høre mere om muligheden for et sponsorat hos Randers Fjord Golfklub. 


Sportsudvalg

Det er sportsudvalgets opgave at koordinere forberedelse og afviklingen af klubbens sponsorturneringer, eliteturneringer samt regionsgolfrunder.

Arbejdsopgaverne spænder over sponsorkontakt, præmieindkøb, udarbejdelse af tilmeldings- og startlister, opdatering af resultater i Golfbox, præmieuddelinger samt opdatering af handicaps efter de tællende turneringer.

Sportsudvalget arbejder i efteråret på at planlægge den nye sæson og så vidt muligt tilstræbes det, at turneringskalenderen bliver tegnet, således at de administrative opgaver i forbindelse med afvikling af turneringen allerede er klar på forhånd.

På denne måde vil der kun være praktiske opgaver forbundet med afvikling af turneringerne. 

 • Jesper Knapp (udvalgsformand)(Klubturneringer (Sponsor))(*)
  2960 0296, turnering@rfgk.dk

 • Rikke Moesgaard (Regionsgolf og Klubturneringer (Sponsor))
  2514 0168, regionsgolf@rfgk.dk

 • Kent Tonnesen (Eliten og Klubturneringer (Sponsor))
  2637 8181, elite@rfgk.dk