Golfbox login

Udmeldelse


Medlemskab er bindende for et år. Iflg. vedtægternes § 5 stk. 3 kan udmeldelse kun ske med 3 måneders varsel til d. 30. juni eller 31. december.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Se i øvrigt vedtægterne § 4 og 5.