Golfbox login

Sikkerhed


Tordenvejr

Det er livsfarligt, når det tordner på en golfbane!

Trækker det op til tordenvejr, skal du derfor tage det alvorligt - og straks søge mod klubhuset.
Ingen spiller golf i tordenvejr!

Bliver du overrasket og fanget af uvejret, så skal du træffe følgende forholdsregler:

  • Lad udstyret stå. Det virker som en elektrisk leder
  • Sæt dig straks på hug med samlede fødder og gør dig så lille som muligt.
    Jo lavere du er, jo sværere har lynet ved at 'finde' dig. I denne stilling rager du ikke så højt op og du rører kun jorden ét sted. En liggende krop vil have større berøringsflade med jorden og derved vil der også være større chance for, at en strøm finder vej igennem dig.
  • Hold dig væk fra høje træer (specielt enkeltstående træer) og andet, der rager op i landskabet. De tiltrækker lyn.

Et klassisk råd er at ligger sig i en bunker. Dette gælder kun, hvis bunkeren ligger lavt i terrænet. Hvis den derimod ligger på en forhøjning, er det et dårligt råd!

Det er farligt blot at være ude i tordenvejret! Man kan komme til skade af elektriske fænomener i tordenvejr uden at blive ramt af lynet.
Når en tordensky med en spænding på millioner af volt hænger over landskabet, opstår der et kraftigt elektrisk felt. Genstande der er elektrisk forbundet med jorden (som fx personer) kan blive elektrisk ladet op af feltet. Når der springer et lyn, udlignes spændingsforskellen mellem tordenskyen og jorden lokalt og det elektriske felt forsvinder. Når det elektriske felt ikke længere er der, vil den elektriske ladning, der er opbygget fx i overkroppen på et menneske, søge mod jord. Dette kan give fare for hjertestop.

Når det hele er overstået... Fortsat spil efter tordenvejr reguleres efter regel 6-8.

Kilder: DGU og DMI.

Hjertestarter

Randers fjord Golfklub har en Hjertestarter i klubhuset, umiddelbart til højre for indgangsdøren.

I forbindelse med hjertestop (eller blot mistanken om hjertestop) er det vigtigt hurtigst muligt at anvende hjertestarteren.
Er en person bevidstløs og uden vejrtrækning, så tænd hjertestarteren og følg den mundtlige vejledning.

Alle kan bruge en hjertestarter - du bliver guidet af en stemme, der fortæller dig, hvad du skal gøre!