Golfbox login

Bestyrelsen


Bestyrelsen for Randers Fjord Golfklub har sin oprindelse i en arbejdsgruppe, som blev nedsat først på året 2002. Begrundelsen for dette var, at der i en 'tænketank' i Nørhald Kommune var stor interesse for at skabe udvikling i kommunen og man mente, at en golfbane kunne medvirke til en sådan udvikling.

Medlemmer af denne arbejdsgruppe blev i oktober 2002 til klubbens bestyrelse.

Arbejdsgruppen og siden Bestyrelsen fik stor og velvillig rådgivning fra dels Nørhald Kommune på det tekniske område, dels de tre lokale pengeinstitutter (Gjerlev-Enslev Sparekasse, Sparekassen Kronjylland, Ø. Tørslev afdeling og Andelskassen, Harridslev) og dels revisionsfirmaet Deloitte på de økonomiske område.

Støvringgaard Kloster var med på ideen og villige til at stille jorden til rådighed for en golfbane.

Bestyrelsen er sammensat som en frivillig forening og er valgt på en generalforsamling på lige fod med alle andre foreninger i Randers Kommune. Bestyrelsen arbejder ud fra et sæt vedtægter, som på alle områder ligner andre golfklubbers - og i øvrigt andre foreningers - arbejdsgrundlag.

Bestyrelsen arbejder ud fra, at golfsporten er en væsentlig aktivitet, men også den kulturelle og sociale side af foreningslivet er væsentlig i foreningens virke.

Bestyrelsen er enig om, at den væsentligste opgave for tiden er, at skabe og vedligeholde en god golfbane, hvor mange medlemmer kan færdes under gode vilkår - og derfor har golfbanen første prioritet i arbejdet. 
På sigt skal mange andre faciliteter etableres, specielt er et maskinhus et af ønskerne for fremtiden. En positiv udvikling i antallet af medlemmer og dermed en god økonomi, vil være grundlaget for denne udvikling.

Bestyrelsen er meget tilfreds med den gode 'ånd' og stemning, der er i klubben og på golfbanen. Det er bestyrelsens håb, at klubbens gæster må få glæde af denne gode stemning.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Thomas Just (formand)
  3061 3209, formand@rfgk.dk

 • Jesper Knapp (næstformand)
  2960 0296

 • Peter Ulsøe
  4040 4407 

 • Søren Johnsen
  4040 4446

 • Henrik Jacobsen
  4036 9993

 • Allan D Nielsen
  2011 6433

 • Helle K. Videriksen
  4036 2504

Ansatte uden for bestyrelsen

 • Niels Buhl (kasserer)
  9360 1372

 • Hanne Andersen (sekretær)
  8644 0603 / 2449 6678

 • Birte Søgaard (kontorsekretær)
  8644 1699 / 2065 6996


For evt. mail-kontakt bedes benyttet fællesadressen info@rfgk.dk samt en besked om, hvem mailen er stilet til.