Golfbox login

Ordinær generalforsamling - referatBestyrelsen for Randers Fjord Golfklub indbyder hermed til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 18.30
Klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretninger.
  A. Beretning v. formanden om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  B: Beretning i kort form - v. udvalgsformænd.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  Se Årsrapport 2018 fra ECO Revision.

 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2019.
  Se Budget 2019.

 5. Forslag fra bestyrelsen.

 6. Forslag fra medlemmer.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  På valg til bestyrelsen:
  Karsten Andersen – ønsker ikke genvalg
  Thomas Just – villig til genvalg
  2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 3 år.
  Suppleanter:

 8. Valg af revisorer.

 9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne:
Thomas Just, Formand / Sekretariatet, RFGK.