Golfbox login

Spil med dag


SPIL GOLF MED DIN BEDSTE VEN

Begynderudvalget afholder i samarbejde med DGU - SPIL MED DAG søndag den 20. august (nærmere info og tilmeling finder du i Golfbox). Herved gentager vi successen fra 2016, hvor vi afholdt dagen for første gang.

Derfor opfordrer vi dig, som medlem af RFGK og som ambassadør for klubben, til at invitere din bedste ven, din hustru, din mand eller en anden, som du længe har ønsket skulle begynde at spille golf, så I sammen kan få en rigtig god og hyggelig dag, hvor I oplever glæden ved golfen, og hvor du får mulighed for at vise, hvad RFGK kan tilbyde nye medlemmer i almindelighed, og hvad du kan tilbyde som golfmakker i særdeleshed.
Grunden til, at vi arrangerer denne turnering er, at al erfaring viser, at introduceres man til golfspillet af én, som man i forvejen kender, føler man sig hurtigere som en del af fællesskabet, og vejen til en fremtidig motiveret golfspiller er banet (det er bl.a. de erfaringer vi har draget af Golfmakkerprogrammet).

Dagen er også en del af RFGK's rekrutteringsindsats for 2017, hvor vi ønsker at få så mange nye medlemmer som overhovedet muligt. I øjeblikket er vi på 47 nye Prøvemedlemmer for året og på 84 nye medlemmer i klubben ialt.

Dagen vil i korte træk forløbe med en kort instruktion af de nye golfere, og derefter deltager I sammen i en makkerturnering, hvor I selvfølgelig danner par. Makkerturneringen forløber på den måde, at du og din ven spiller og går sammen hele dagen. I spiller mod og med andre, som har tilmeldt sig turneringen på samme vilkår – og spilformen er med fokus på det sociale.
Det koster kun kr. 100,- ialt for dig og din gæst og efter runden er klubben vært ved en pølse med brød.

På dagen vil der være et rigtig godt tilbud til de, som ønsker at tegne et Prøvemedlemsskab i RFGK.

Du deltager samtidig i klubbens løbende konkurrence (om at skaffe nye medlemmer), forudsat at din ven, senere bliver ordinært medlem af RFGK – det er ren WIN / WIN