Golfbox login

Nye golfregler fra 2019


Golfreglerne ændrer sig markant fra 2019, og reduceres fra 34 til 24 regler. Her er de vigtigste ændringer og et par links, hvis du vil vide mere…

6 vigtige fokusområder i de nye golfregler:

Spiltempo

Søgetiden nedsættes fra 5 til 3 minutter
Det er tilladt at beholde flagstangen i hullet ved putt
Begrebet spil ‘ready golf’ introduceres - lad den, der er klar, fortsætte spillet
Opfordring til højst at bruge 40 sekunder på et slag
Klubberne får mulighed for at gøre alle strafområder (tidl. hazards) til røde strafområder. Reglen om at droppe på modsatte side af rødt strafområde er fjernet.

Tillid til spilleren

Uden at tilkalde medspiller er det tilladt at:
Løfte og identificere bolden
Løfte og undersøge, om bolden er i stykker
Løfte og undersøge, om der er mulighed for at få lempelse.

Ensartethed ved slag

Det er tilladt at fjerne løse naturgenstande og tilvirkede genstande overalt. Hvis bolden flytter sig, så genplaceres den uden straf
Det er tilladt at grounde køllen i strafområder og i bunker - dog ikke:
At tage prøvesving, der rammer sandet
At grounde køllen lige foran og bagved bolden.

Ensartethed ved drop

Ved lempelse er det mere enkelt: Find referencepunkt (*) for droppet og udmål lempelsesområde (**). Bolden droppes heri og spilles fra området.
Drop sker nu fra knæhøjde.

Tilfældigheder

Der er ingen straf for tilfældigt:
At flytte bolden under søgning
At ramme sin egen eller andres golfbag
At slå dobbeltslag.

På greenen

Det er tilladt at rette alle mærker - også spikemærker på puttelinjen
Det er tilladt at fjerne sten i overfladen og reparere overfladen
Det er ikke tilladt at forbedre spillelinjen udover reparationen
Og igen… Det er tilladt at beholde flagstangen i hullet ved putt. Obs. flagstangen må ikke tages op, når slaget er slået og bolden er i bevægelse.

kilde: Dansk Golf Union 2018. Golfregler med Henrik Knudsen

(*) Nærmeste punkt med fuld lempelse for den gene, der tages lempelse fra - eller forrige punkt, der blev spillet fra.
(**) 1 køllelængde med længste kølle, ikke nærmere hullet. Dog 2 køllelængder ved rødt strafområde (sidelæns drop) og uspillelig bold.


Læs mere om 2019-reglerne på DGUs hjemmeside - og hent Golfreglerne som app (Rules of Golf 2019 - dansk version kan vælges i app’en).
Tag e-Kurset ‘Fra gammelt til nyt’ på DGUs hjemmeside (hvor ovenstående gennemgås).