Golfbox login

Ordinær generalforsamling
Bestyrelsen for Randers Fjord Golfklub indbyder hermed til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 18.00
i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger
  1. Beretning v. formanden om klubbens virksomhed i det forløbne år
  2. Beretning i kort form - v. udvalgsformænd
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  Se Årsrapport 2015 fra ECO Revision
 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2016
  Se Budget 2016
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer
  Skal jf. klubbens vedtægter § 7, foreligge skriftligt senest tirsdag d. 22. marts. 2016
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  På valg til bestyrelsen:
     Thomas Just – valget er for 3 år – villig til genvalg
     Karsten Andersen – valget er for 3 år – villig til genvalg
     Michael Bartholin - valget er for 3 år - villig til genvalg
  Suppleanter:
     Peter Ulsøe
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt.

På bestyrelsen vegne: Thomas Just, Formand / Sekretariatet, RFGK.