Golfbox login

Frivillig Golfmakker - opdateret


RFGK har fået rigtig god respons på opstart af Golfmakker 2017. I alt har 29 meldt sig til ordningen. Det er rigtig flot og bekræfter, at rigtig mange gerne vil ud at spille med andre medlemmer i RFGK.
Arbejdsgruppen skønner, at der er behov for 18 golfmakkere her og nu. Vi er derfor i den heldige situation, at der er 11 golfmakkere, som står klar, når golfsæsonen er kommet godt i gang, og klubben har fået nye medlemmer.

Arbejdsgruppen har sendt en mail til de medlemmer, der ud fra indmeldelsesdato og handicap skønnes at kunne få glæde af at blive inviteret af en golfmakker. I mailen beder vi om, at medlemmet svarer på, om man er interesseret i at blive kontaktet af en golfmakker til golfrunder.

Hver golfmakker får en liste med 4 navne og mailadresser på medlemmer, der har bekræftet interessen.

Hvis du ikke har modtaget arbejdsgruppens mail om at blive tilknyttet en golfmakker, og du også gerne vil inviteres af en golfmakker, skal du bare sende en mail til Erland Raadshøj (erlandr@mail.dk) eller Folmer Kjær (fk@27a.dk). Vi forsøger at lave hold, der tilgodeser alle.

Vi ser frem til en ny, spændende og god golfsæson 2017.

På vegne af arbejdsgruppen ”Golfmakker”

Karsten Andersen.


Alt for mange af vore medlemmer forlader klubben efter 1 eller 2 år. Vi får knap 100 nye medlemmer ind hvert år uden at medlemstallet stiger. Det er ikke holdbart for klubbens økonomi, og ærgerligt, at vi ikke kan fastholde flere ny-tilmeldte medlemmer.

Alle 4 klubber i RFGK (seniorklubben / tirsdagsherrerne / onsdagstøserne / torsdagsklubben) gør et stort arbejde for at medlemmerne skal føle sig godt tilpas i klubben og forsøger at tiltrække og fastholde nye medlemmer ved arrangementer og matcher.

Vi tror, at frafaldet af ny-tilmeldte medlemmer kan skyldes, at man for nogles vedkommende er usikker på at deltage i disse klubber og dermed få gode golfoplevelser..
Det kan også skyldes, at man får spillet for lidt – måske kender man ikke nogen og derfor er usikker på at skrive sig på en Golfbox starttid, hvor der er 2 eller 3 tilmeldte, som man overhovedet ikke kender.

Vi skal gøre en indsats her.
Vi forestiller os en ”bank” af frivillige medlemmer, der vil yde en indsats for at hjælpe nye medlemmer i gang.
Vi kalder det at være ”frivillig golfmakker”.
Indsatsen er simpel: En frivillig golfmakker får tilsendt en liste med 4 nyere medlemmer, der har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i ordningen. Når man som golfmakker selv har lyst til en tur, kan man vælge at sende en SMS / mail til en eller flere på sin liste med besked om, at han/hun har reserveret tid, og det nye medlem er velkommen til at skrive sig på.

Opgaven er ikke at være golftræner undervejs, men at medvirke til at de nye medlemmer befinder sig godt i klubben og på banen, samt at de får knyttet kontakter til en eller flere af vore ”klubber i klubben”.  

Vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer vil være med til at gøre en indsats for, at vi også på denne måde kan være med til at fastholde medlemmerne.
Hvis du vil være med, eller har spørgsmål til ordningen, kan du sende en mail til Erland Raadshøj (mobil: 4053 1990) eller Folmer Kjær (4050 0445), der koordinerer dette initiativ for begynderudvalget.

Send derfor besked til erlandr@mail.dk eller fk@27a.dk inden 1. marts, hvis du vil tilbyde dig som Golfmakker i 2017.
(Der afholdes møde med golfmakkere den 16. marts kl. 19.00 om opgaven og organiseringen af arbejdet med fastholdelse af medlemmer)

Med venlig hilsen
Karsten Andersen
På vegne af Begynderudvalget
Mobil: 6120 6826