Golfbox login

Momsrefusion


Kære medlemmer

Læs videre, hvis du vil støtte din klub.

Randers Fjord Golfklub ansøger i 2019 om at blive godkendt efter ligningslovens § 8 A som en almennyttig forening. I praktisk betyder det, at golfklubben har ret til at modtage en hel eller delvis momskompensation af sine momsudgifter.

Moms er en ret kompliceret sag i en golfklub. Kort sagt: Der er ikke momsindtægter på kontingentet, men vi har momsudgifter på alle de varer, vi køber (maskiner, el osv.). Vi betaler altså en del mere i moms, end vi får ind.

For at kunne opnå og bevare denne ret, fordres det, at der årligt er over 100 gavegivere, som giver en pengegave på min. 200 kr. til klubben som gave.

Randers Fjord Golfklub opfordrer derfor medlemmer eller andre, herunder firmaer med cvr. nummer, til at give en pengegave på min. 200 kr.

Sådan gør du:

1) Indsæt det beløb du vil donere, i Andelskassen på reg. nr. 5974 - kontonr. 0008401946.
Husk at skrive ’Gave og dit medlemsnummer’.

2) Send en mail til info@rfgk.dk, hvor du skriver dit navn, medlemsnummer og de sidste 4 tal i dit CPR-nr. eller dit firma CVR-nr., da vi skal bruge det som dokumentation overfor SKAT for din indbetaling.

Klubbens indberetning sikrer i øvrigt, at du får et skattefradrag svarende til gavens størrelse. Skatteværdien heraf er typisk 50-60 kr. ved en gave på 200 kr.

Det er en pulje, vi skal søge, så vi kender ikke resultatet på forhånd. Men eksperter vurderer, at der kan være mindst et 6-cifret beløb i det for Randers Fjord Golfklub.

Jeg opfordrer jer derfor til at støtte klubben.

Med venlig hilsen

Thomas Just
Formand