Golfbox login

Ordinær Generalforsamling - referat


Læs referat fra ordinær generalforsamling den 21. marts 2017...


Bestyrelsen for Randers Fjord Golfklub indbyder hermed til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 18.30
i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ.

DAGSORDEN:

1: Valg af dirigent.

2: Beretninger.

A:  Beretning v. formanden om klubbens virksomhed i det forløbne år.

B:  Beretning i kort form - v. udvalgsformænd.

3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Se Årsrapport 2016 fra ECO Revision.

4: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2017.

Se Budget 2017 på hjemmesiden snarest muligt.

5: Forslag fra bestyrelsen

Ændringer i vedtægter – se vedtægtsændringer  
Rød tekst skal slettes, blå tekst er ny tekst eller ændringer i tekst.

6: Forslag fra medlemmer.

Skal jf. klubbens vedtægter § 7, foreligge skriftligt senest tirsdag d. 14. marts 2017.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen:

Jesper Knapp – villig til genvalg
Henrik Jacobsen – villig til genvalg
Kaj Nielsen-  villig til genvalg
2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 3 år og 1 medlem for 2 år.

Suppleanter: 
Michael Bartholin
John Grejsen    

8: Valg af revisorer.

9: Eventuelt.

På bestyrelsens vegne:
Thomas Just, Formand / Sekretariatet, RFGK.