Golfbox login

Ekstraordinær generalforsamling - referatBestyrelsen for Randers Fjord Golfklub indbyder hermed til:

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 11. april 2017 kl. 18.30
i klubhuset, Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ.
 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Kort orientering v. formanden om klubbens fremtidige økonomiske grundlag.
  Godkendelse af Regnskab 2016
   
 3. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent i 2018.
   
 4. Forslag fra bestyrelsen: Kontingentstigning
  Bestyrelsen foreslår følgende:
  Seniormedlemmer (efter det kalenderår, man fylder 25 år)
  Kontingent 2017 pr. 1/2 år kr. 2.850,- foreslås ændret til:
  Kontingent 2018 pr. 1/2 år kr. 2.975,-

  Krolf:
  Kontingent 2017 pr. 1/2 år kr. 500,-  og kontingent 2018 pr. 1/2 år kr. 500,-.
   
 5. Eventuelt.

Til orientering skal der hermed gives følgende oplysninger fra golfklubbens vedtægter:

Generalforsamling: § 6, stk. 5: ”Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge danske lov er personligt myndige med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet et medlem dog højest kan råde over én fuldmagt” (Passive medlemmer har adgang, men ikke stemmeret).
 

På bestyrelsen vegne:

Thomas Just, Formand. 
/Hanne Andersen, Klubsekretær.