Golfbox login

Baneservice


Det henstilles til alle at efterkomme baneservicens anvisninger og eventuelle påtaler og forstå, at dette kun sker for at fremme et gnidningsløst forløb på banerne.

Baneservicen kan påtale overtrædelser som:

 • Unødigt langsomt spil
 • At bagfra kommende, hurtigere spillere, ikke vinkes igennem
 • Forkert placering af bags ved greens
 • Manglende genplacering af turf
 • Manglende rivning og genplacering af riverne i bunkers
 • Manglende opretning af nedslagsmærker
 • Påklædning, der skønnes uden for almindelige golfnormer (bar overkrop o.lign. - se klubbens dress code)
 • Henkastning af affald som cigaretskod, emballage o.l. på og ved banen.

Baneservicen vil kontrollere:

 • At hver spiller medbringer eget udstyr
 • At spillerne er berettiget til spil (synligt bagmærke)
 • At gæstespillere har betalt greenfee
 • Overholdelse af korrekt baneforløb.

Opstår der tvivl om baneservicens påtaler og anvisninger, er det klubbens bestyrelse, der afgør sagen.