Golfbox login

Fleksmedlemskab


Retningslinjer for fleksmedlemskab tager udgangspunkt i vedtægternes §4.

Nye medlemmer uden et registreret HCP

Forudsætningen for at nye medlemmer kan optages som fleksmedlemmer er, at de gennemfører RFGK's begynderprogram for prøvemedlemmer.
For deltagelse i begynderprogrammet betales prøvemedlemskab på 1.575 kr., som ikke refunderes ved indmeldelse som fleksmedlem.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen - se siden om kontingenter under afsnittet for 'Medlemmer'.
Der betales intet indmeldelsesgebyr/indskud. Ved skift til fuldt medlemskab kan der afkræves indskud efter gældende vedtægter.

Nye medlemmer med et registreret HCP

Der skal foreligge dokumentation for HCP.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen - se siden om kontingenter under afsnittet for 'Medlemmer'.
Der betales intet indmeldelsesgebyr/indskud. Ved skift til fuldt medlemskab kan der afkræves indskud efter gældende vedtægter.

Medlemmer af RFGK som ønsker at skifte til fleksmedlemskab

Følgende medlemskategorier har mulighed for at skifte til fleksmedlemskab:

 • Seniormedlemmer
 • Unge
 • Passive medlemmer

Jf. vedtægternes §5 kan skift af medlemskategori kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til d. 30. juni eller 31. december.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen - se siden om kontingenter under afsnittet for 'Medlemmer'.

Fleksmedlemmers rettigheder

 • Fleksmedlemmer må benytte træningsfaciliteterne (Driving Range, indspils områder i forbindelse med Driving Range samt Putting Green)
 • Fleksmedlemmer har frie bolde på Driving Range (er indregnet i kontingentet)
 • Fleksmedlemmer må spille på begge RFGK's baner, men kun mod betaling af FULD greenfee. Fleksmedlemmer SKAL registrere sig i greenfee bogen og bære synligt bevis på, at greenfee er betalt
 • Fleksmedlemmer modtager DGU-kort markeret med F
 • Fleksmedlemmer modtager et specielt gult bagmærke markeret med F
 • Fleksmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Begrænsninger ved fleksmedlemskab

 • Fleksmedlemmer kan ikke deltage i klubturneringer
 • Fleksmedlemmer kan ikke deltage i klubmesterskaber
 • Fleksmedlemmer kan ikke deltage i DGU turneringer (hverken for hold eller individuelle). Det betyder, at et fleksmedlem IKKE kan deltage på RFGK's turneringshold (herunder hold tilmeldt Regionsgolf)
 • Fleksmedlemmer kan ikke være medlem af RFGK's klubber i klubben
 • Fleksmedlemmer har ikke krav på at få rabat i forbindelse med greenfee samarbejder, som RFGK har indgået
 • Fleksmedlemmer har ikke ret til/krav på at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee, medmindre den enkelte klub har tilladt dette
 • Fleksmedlemmer kan ikke benytte greenfee-billetter fra RFGK eller andre klubber.