Golfbox login

Klubmester


2019 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
  Sigridur Einarsdottir   Sigridur Einarsdottir
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Torben Jansen Kent Tonnesen Kaj Nielsen Niklas Wass Holm
Herrer veteran Damer veteran Stableford A Stableford B
Karsten Andersen   Torben Poulsen - (74) Vagn H. Hansen - (65)
2018 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
  Sigridur Einarsdottir   Sigridur Einarsdottir
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Kent Tonnesen Jakob Søgaard Kaj Nielsen Jakob Søgaard
Herrer veteran Damer veteran Stableford A Stableford B
Verner Andersen   Jesper Stenbæk - (58) Vagn H. Hansen - (55)
2017 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
  Sigridur Einarsdottir   Sigridur Einarsdottir
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Kent Tonnesen Kent Tonnesen Thomas Morsbøl Kent Tonnesen
Herrer veteran Damer veteran Stableford A Stableford B
Søren Johnsen   Jan Kragh (68) Mads Møller (76)
2016 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
  Sigridur Einarsdottir Sigridur Einarsdottir Anette Sørensen
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Kent Tonnesen Kent Tonnesen Morten Kjær Herping Christian Clemensen
Herrer veteran Damer veteran Stableford A Stableford B
Allan Voigt Lise Skaarup Michael Christiansen (72) Jørn-Ole Eriksen (78)
2015 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
  Berit Andersen Sigridur Einarsdottir Berit Andersen
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Rasmus Paulsen Rasmus Paulsen Erik Jensen Kent Tonnesen
Herrer veteran Damer veteran Stableford A Stableford B
    Rikke Moesgaard (74) Simon Svane Als (84)
2014 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
Nilas Kærgaard Hansen Berit Andersen Annette Sørensen Berit Andersen
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Thomas Just Thomas Just Karsten Andersen Kent Tonnesen
Herrer veteran Damer veteran Stableford A Stableford B
Svend Leerhøy   Steffen Bang Pedersen (68) Mads Lie Brøndum (76)
2013 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
Nilas Kærgaard Berit Andersen   Berit Andersen
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Kaj Nielsen Kaj Nielsen Ib Rasmussen Bjørn Hoe
Herrer veteran Damer veteran Stableford A Stableford B
Johannes Lauritsen Lise Skaarup Tommy Hansen Michael Pedersen
2012 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
Nilas Kærgaard Hansen   Sigridur Einarsdottir Berit Andersen
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Kaj Nielsen Robert Møller Karl Johan Sønderup Søren Skovsen
Herrer veteran Damer veteran Årets slagspiller
Damer
Årets slagspiller
Herrer
Allan Voigt Lise Skaarup Mette Klith Hansen Kaj Nielsen
2011 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
Nilas Kjærgaard Hansen Berit Andersen   Ulla Voigt
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Thomas Kristesen Thomas Just Jesper Bo Pedersen Thomas Just
Herrer veteran Damer veteran
Johannes Lauridsen Ulla Voigt    
2010 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
Klaus Bilde Ulla Voigt   Sigridur Einarsdottir
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Thomas Just Klaus Bilde Jesper Bo Pedersen Klaus Bilde
Herrer veteran Damer veteran
Allan Voigt Ulla Voigt    
2009 Juniorer Damer, slagspil Damer/herre veteran slagspil Damer, hulspil
Klaus Bilde Lise Skaarup Lise Skaarup/ Allan Voigt Lise Skaarup
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Mikael Johansen Jeppe Blegvad Jensen Niels Bugge Kaj Nielsen
2008 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
Rasmus Juul Pedersen Ulla Voigt Ulla Voigt Ulla Voigt
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Mark Borup Jeppe Blegvad Jensen Svend Leerhøy Thomas Just
2007 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
Jakob Søgaard Ulla Voigt Ulla Voigt  
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Thomas Morsbøl Jeppe Blegvad Jensen Allan Voigt Thomas Morsbøl
2006 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
  Ulla Voigt   Ulla Voigt
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
Thomas Morsbøl Thomas Morsbøl Allan Voigt Thomas Morsbøl
2005 Juniorer Damer, slagspil Damer seniorer, slagspil Damer, hulspil
  Ulla Voigt Ulla Voigt  
Herrer midage, slagspil Herrer, slagspil Herrer senior, slagspil Herrer, hulspil
  Thomas Morsbøl Allan Voigt