Golfbox login

Lokale Regler


Markeringer

 • Afstandsmarkeringer på banen er til forkant af green: Blå 50m, Rød 100m, Gul 150m, Hvid 200m
  Hvide pæle: Out of bounds
  Røde pæle/plader: Strafområder
  Blå pæle/områder: Areal under reparation
  Pæle med grøn top: Område med spilleforbud.

 • Alle Træer med støttepæle og alle markeringsplader behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra

  lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2

 • Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand resulterende i dybe render gennem sandet,

  er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c

 • Plastikbeskyttelse omkring træer er integrerede genstande. Bolden skal spilles som den ligger eller erklæres

  uspillelig. Regel 19.2

 • Den banenære asfaltkant mod Murhusbakken (asfaltvejen) markerer Out of bounds.

Kodeks for god opførsel

 • På marken out of bounds efter diget på hul 18 er der, som skiltet, tillige adgangsforbud. Spillere må således ikke betræde områderne for fx at hente en bold, eller spille en bold som ligger på banen. Spilleren skal tage lempelse uden straf efter Regel 16.1f (2), hvis spillerens bold er på banen, og noget i området med spilleforbud er til gene for området for spillerens tilsigtede stance eller sving. Spilleren må ikke spille bolden, som den ligger.

Drop bold på fairway ved bold out eller mistet, såfremt der ikke er spillet en provisorisk bold

 • Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf for overtrædelse af lokalregel

 • Hulspil – Tabt hul

 • Slagspil – 2 Strafslag.