Golfbox login

Frivillige hænder


I besvarelserne fra Golfspilleren i Centrum i 2016 havde 29 medlemmer tilkendegivet, at de gerne ville yde frivilligt arbejde i klubben.

Tirsdag d. 15.11. var 13 af dem sammen med udvalgsformænd og –medlemmer samlet i klubben for at høre mere om arbejdsopgaverne i de enkelte udvalg og i klubben generelt.

Randers Fjord Golfklub kan altid bruge en ekstra hånd ved arrangementer eller til opgaver inden- og udendørs, så det er af stor betydning  at have mange hænder at kunne trække på.
Skulle du også have lyst til at give en hjælpende hånd, er du meget velkommen til at kontakte