Golfbox login

Nyhedsbrev april 2016


Fonde
Som I allerede ved, fik vi i efteråret tilsagn om 475.000 kr. af Elrofonden til renovering af vores Drivingrange. Arbejdet er nu er i gang og vi glæder os utrolig meget, til det er færdigt.
Derudover har vi netop har modtaget yderligere 100.000 kr. fra Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond, som skal bruges på de sidste detaljer for at gøre Drivingrange til et rigtig spændende træningsmiljø.

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen d. 29. marts 2016 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand Thomas Just
Næstformand Jesper Knapp
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Jacobsen, Kaj Nielsen, Paul Erik Andersen, Karsten Andersen og Peter Ulsøe.

Golfens dag
Søndag d. 17. april er det over hele landet Golfens Dag og traditionen tro, holder Randers Fjord Golfklub Åbent Hus. Der er stadig pladser på holdene kl. 10, kl. 12 og kl. 14, så tag en ven, nabo eller en anden med herud til en dag, hvor der er mulighed for at afprøve, om golf er noget for dem. Det er klart dét at tage én med, der virker allerbedst, når antallet af nye medlemmer gøres op, så det håber jeg, I vil gøre.

Frivillige
Klubben har brug for alle de frivillige, som allerede nu gør et stort stykke arbejde og som er en sikring for klubbens fremtid, men vi har i øjeblikket brug for flere frivillige hænder til baneudvalget, begynderudvalget og sponsorudvalget.
Så har du lyst til at gøre en forskel for klubben, må du meget gerne kontakte en af nedennævnte og aftale nærmere om, hvad du kan bidrage med.
Chefgreenkeeper Michael Jensen – 2619 6074
Begynderudvalgsformand Peter Ulsøe – 4040 4407
Sponsorudvalgsformand Stefan Sønderup – 4090 0458

Baneinfo
Planen med banen i år er at bringe den tilbage til det originale design, som banearkitekten tegnede den. Klippemønsteret på fairways vil blive lavet om, mindre semirough og mere klippet rough, men af hensyn til flowet på banen vil noget af den uklippede rough forsvinde, hvilket vil give banen et helt nyt udtryk.

Mandag d. 11. april starter greenkeeperne med at klippe alt uklippet rough ned, så det kan komme frem i en tynd udgave medio maj. Greens og teesteder vil blive prikket, vertikalskåret og topdresset. Bunkers vil blive justeret og efterfyldt.

Banepersonalet kunne godt bruge enkelte frivillige, der løbende vil hjælpe til med plejen af banen. Har det din interesse, så tag fat i Chefgreenkeeperen Michael Jensen eller Carl Søgaard.

Turneringer
På søndag er der Åbningsmatch med Pro Golf som sponsor og jeg glæder mig til at se de over 100 tilmeldte i klubben.
Næste turnering er Sand Golf Invitation d. 5. maj (Kr. Himmelfartsdag). Turneringen er sat op i Golfbox og tilmelding er åben.

Thomas Just
Formand