Golfbox login

Nyhedsbrev marts 2016


Optimering af Driving Range
Mandag d. 1. marts begyndte Entreprenørfirmaet Erik G. Hansen udgravningen til de nye bagrum og overdækningen af vores Driving Range. Vi glæder os til at præsentere det færdige byggeri og håber, I vil bære over med de udfordringer det giver, mens byggeriet foregår.

Regelshow
Randers Fjord Golfklub indbyder alle medlemmer til en underholdende regelaften.

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 i Randers Fjord Golfklub

Brian vil bl.a. komme ind på de nye regler, der træder i kraft den 1. januar 2016, og vil derudover på vanlig humoristisk vis komme ind på generelle problemer med vandhazarder, provisoriske bolde, etikettereglerne, hjemmestrikkede regler osv. - det kommer ikke til at gå stille af.
TILMELDING:  – Log på Golfbox – derefter på KLUBTURNERINGER
Mød op til en underholdende aften, hvor du med garanti vil have et andet syn på reglerne efterfølgende!

Generalforsamling
Randers Fjord Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 18.00 i klubhuset.

Iflg. Randers Fjord Golfklubs vedtægter §7 skal forslag fra medlemmer foreligge skriftligt senest tirsdag d. 15. marts 2016.

Indbydelse, dagsorden, regnskab og budget følger snarest muligt.

Golfringen
Randers Fjord Golfklub glæder sig over, at der er 80 tilmeldte medlemmer til Golfringen og at den nu består af 7 klubber, nemlig:

Aarhus Aadal Golfklub
Mollerup GC
Hobro Golfklub
Grenå Golfklub
Markusminde Golfklub
Mariagerfjord Golfklub
Randers Fjord Golfklub

Prisen er stadig kun kr. 800,- for at spille gratis på 7 forskellige baner. Du kan læse mere om Golfringen på hjemmesiden under nyheder.

Vinterbanemesterskab
Lørdag d. 12. marts 2016 kl. 09.00 afholdes uofficielle klubmesterskaber på RFGK Vinterbane.

Du kan læse mere om mesterskaberne på Rfgk’s hjemmeside og tilmelding sker i Golfbox.

Sommerbane
Forhåbentlig vil vinteren snart slippe sit tag og hvis vejret tillader det, planlægger vi at vende banen lørdag d. 19. marts kl. 9 – ca. 14.00.

Hertil har vi brug for frivillige og hvis du har tid og lyst til at hjælpe og være blandt de første som slår ud på sommerbanen eftf., bedes du kontakte baneudvalgsformand Henrik Jacobsen på tlf. 4036 9993. Der vil også være mulighed for at hilse på den nye chefgreenkeeper Michael Jensen, som fordeler arbejdet.

Træner
Randers Fjord Golfklub har ansat  Pro Kenneth Sand i sæsonen 2016 og vi ser frem til at forsætte udviklingen i vores samarbejde med Kenneth. I lighed med sidste år vil Kristian Jeppesen være assistenttræner 4 dage om ugen.

Kenneth vil snarest melde ud omkring planerne for ham og hans team og deres tilbud til vores medlemmer i 2016.

Åbningsturnering
Pro Golf åbningsturnering 2016 er søndag d. 10. april 2016 kl. 10. Tilmelding sker i Golfbox fra d. 20.03.2016 og der vil komme yderligere information på hjemmesiden snarest muligt.        

Golfens Dag
Traditionen tro er Randers Fjord Golfklub en del af Golfens Dag, som i år er søndag d. 17. april. Vi holder Åbent Hus, men de endelige detaljer og tidspunkter er endnu ikke fastlagt. Vi ser frem til en dag med forhåbentlig en masse nye golfspillere og medlemmer i huset.

Made in Denmark
Har du lyst til at være sammen med andre RFGK medlemmer til Made in Denmark 2016 som frivillig hulmarshal på hul 3, så tilmeld dig gerne snarest på nedennævnte link. Ønsker du mere information om MID2016, er du velkommen til at kontakte Hulansvarlig Jesper Knapp på 29600296.

http://www.tilmeld.dk/FrivilligMID2016
 

Thomas Just
Formand