Golfbox login

Herreklubben - Tirsdagsherrerne


Sæson 2019

Turneringsform

ALLE herrer over 18 år spiller 18 hullers slagspil/stableford i rækkerne A – B – C.

Række Handicapgruppe Spilleform
A-rækken (18 huller) 0,0 - 14,9 Slagspil
B-rækken (18 huller) 15,0 - 21,9 Stableford
C-rækken (18 huller) 22,0 - 54,0 Stableford

Turneringsdage

Alle tirsdage fra den 9. april til og med den 15. oktober. Desuden kan der spilles lørdag i uge 40, 41 og 42, hvis ikke det kan nås på tirsdage.

Formiddag 9.00 - 9.30 og eftermiddag 15.30 - 16.00 vil der i Golfbox være reserveret 1/2 time (tidspunktet er afhængig af årstiden), hvor man møder op og selv danner hold.
Ønskes spilletid på andre tidspunkter af tirsdagen, skal du selv booke spilletid i Golfbox. Du kan evt. efterlyse en spillemakker på vores facebook gruppe.

Turneringsfee for engangsmedlemsskab er stadig kr. 20, som puttes i kuvert påført navn og medlemsnummer og afleveres i den hvide postkasse (under skranken - Tirsdagsherrer). Husk afkrydsning på udlagte navneliste.

HUSK – ved slagspil skal du også omregne til stableford, hvorefter begge resultater påføres scorekortet. Slagspilsscoren = netto antal slag. Korrekt udfyldt scorekort SKAL afleveres i den hvide postkasse (Tirsdagsherrer) – INDEN du kører hjem.

PS: Du sørger selv for indberetning af EDS runder.

Medlemsskab og turneringsfee

Medlemsskab Turneringsfee
Engangsmedlemskab for 2019 Kr. 100,00
Årsmedlemsskab (alle ordinære tirsdage/lørdage) Kr. 450,00
Turneringsmedlemsskab (alle tirsdage/lørdage - incl. spisning, månedsafslutning/årsafslutning) Kr. 1200,00
Turneringsfee pr. gang Kr. 20,00
Turneringsfee - Månedsafslutning inkl. spisning Kr. 125,00

Kontingent kan indbetales via Netbank til reg.nr. 5974 - kontonr. 0001040378.
Husk at anføre medlemsnr. og navn ved overførslen.

Medlemmer kan invitere en gæst med, som kan deltage i tirsdags-turneringerne, når vedkommende har betalt greenfee + turneringsfee.

Spillere fra andre klubber kan IKKE deltage i specialturneringer, såsom venskabsturneringer og fællesture til andre golfbaner.

Der er præmier i henhold til deltagerantallet i hver række.
Ved den månedlige afslutningsturnering vil der også være præmie til 'nærmest flaget' på alle par 3-huller.

I forbindelse med årsafslutningen vil præmiesummen være forhøjet til rækkepræmier og til ”nærmest flaget” på alle par 3 huller.

Sidste tirsdag i hver måned arrangeres månedsafslutning med gunstart – spisning og præmieoverrækkelse for alle månedens tirsdagsmatcher.

Månedsafslutning for september afvikles lørdag den 28. september, og månedsafslutning for oktober afvikles lørdag den 26. oktober (årsafslutning.)
Tilmelding til månedsafslutning sker direkte i Golfbox. Tilmelding efter tidsfristens udløb kan kun finde sted, såfremt der er plads på startlisten. Er du for sent på den - kontakt Oli på tlf. 2835 2393 eller på mail: opese1961@gmail.com.

Alle matcher herunder er med fælles spisning:

Aktivitetsplan for 2019

Lørdag den 6. april kl. 9.00 Åbningsmatch - slagspil/stableford
Tirsdag den 30. april Månedsafslutning - greensome
Tirsdag den 7. maj Venskabsmatch hjemme mod Randers Golf Klub
Tirsdag den 28. maj Månedsafslutning - slagspil/stableford
Tirsdag den 25. juni Månedsafslutning - slagspil/stableford
Tirsdag den 30. juli Månedsafslutning - fourball/bestball
Tirsdag den 20. august Venskabsmatch hjemme mod Nord Djurs Golf Klub
Tirsdag den 27. august Månedsafslutning - greensome
Lørdag den 28. september Månedsafslutning - texas scaramble
Lørdag den 26. oktober Månedsafslutning - slagspil/stableford

Matchfee: Kontant eller på MobilePay.

Herretur

Onsdag den 5. juni 2019 går til Hammel Golfklub - matchfee 425,00 kr. - nærmere info følger.

Tirsdagsherreudvalget ønsker alle mange gode golfoplevelser i 2019

 • Axel Kramhøft (formand)
  5186 1214, herreklubben@rfgk.dk

 • Svend Andersson (kasserer)
  2720 4017

 • Oli Pall Engilbertsson (månedsafslutninger)
  2835 2393

 • Per Holst
  2016 7346

 • Jan Opstrup
  4030 6932

 • Christian Moesgaard
  4075 3831

 • Ole Bjarne Hansen
  2826 3537