Golfbox login

Generelle turneringsbetingelser


1. REGLER

Turneringer og matcher afvikles efter de til enhver tid gældende og af The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew's fastsatte golfregler, samt de for Randers Fjord Golfklub fastsatte lokalregler. 
Ved klubturneringer med 'Gunstart' skal alle øvrige spillere forlade banen senest 15 min. før turneringsstart, hvis ikke andet er klart tilkendegivet. Dette afgøres alene af turneringsledelsen.

2. TURNERINGS- OG MATCHDELTAGELSE

Turneringsudvalget kan fastsætte et maksimalt deltagerantal for de enkelte turneringer. Hvis dette er tilfældet, skal det være meddelt i turneringsprogrammet eller på turnerings- eller matchopslaget i klubhuset.

Hvis der er tilmeldt flere end turneringen eller matchen kan rumme, oprettes venteliste.

Turneringslederen kan ikke deltage i turneringen. Komiteen kan dog dispensere herfor.

Er der ikke tilmeldt over 16 deltagere, kan turneringen eller matchen aflyses.

Klubbens turneringer og matcher er åbne for medlemmer af Randers Fjord Golfklub. Det skal fremgå af turneringsprogram eller opslag, hvis klubbens turneringer og matcher er åbne for medlemmer af andre Golfklubber.

Der er forbud mod at husdyr medtages i turneringer og matcher i Randers Fjord Golfklub.

Golfcars må bruges i turneringer og matcher, hvis man har tilladelse hertil af helbredsmæssige årsager.

3. HANDICAPBEGRÆNSNING

Handicapgrænsen for den enkelte turnering fastsattes af turneringsudvalget og meddeles i turneringsprogrammet. Spillere kan kun tilmelde sig ud fra registreret handicap. Efter de nye handicapregler pr. 01.07.2012, kan spillere med status "Handicap" deltage i turneringerne, men deltager ikke i kampen om præmier. For at modtage præmier kræves at spillerne har enten EGA Handicap eller CLUB Handicap.

4. TURNERINGSOPSLAG

Tilmeldingslister opsættes i klubhuset mindst 14 dage før en turnering. Listen tages ned onsdag før turneringsdagen kl. 18.00. Tilmeldingen er bindende.

Matchfee skal betales på turneringsdagen ved afhentning af scorekort.

5. STARTLISTE

Deltagerlisten, som indeholder såvel starttid, samt evt. startsted, opsættes i klubhus senest torsdag aften og offentliggøres så vidt muligt på www.rfgk.dk. Alternativt på www.golfbox.dk.

6. AFBUD OG EFTERANMELDELSE

Gyldigt afbud skal tilgå turneringsledelsen senest 1 time før turneringsstart. Senere afbud kan medføre turneringskarantæne.

Turneringsstart er tidspunktet for 1. bolds tee-off.

Ved afbud efter at tilmeldingslisten er nedtaget, er turneringsfee forfalden til betaling.

Eftertilmelding kan finde sted, såfremt det er muligt og kan ske uden ulempe for de øvrige deltagere. Turneringslederens skøn er alene afgørende.

7. TEE-OFF

Scorekort skal være afhentet hos turneringsledelsen senest 20 minutter før stipuleret starttid.

Turneringsdeltageren skal være ved tee-stedet senest 5 min. før starttid. Ved senere fremmøde kan idømmes 2 straffeslag i slagspil og tab af 1. hul i hulspil.

Udeblivelse betragtes som no return. Ved udeblivelse kan idømmes 2 turneringsdages karantæne.

8. TURNERINGSFEE

Turneringsfee er kr. 80,- uanset om man spiller 9 eller 18 huller.

Såfremt der ikke er anført andet, kan juniorer, der er fyldt 13 år ved årets start og med hcp. under 37, deltage i alle turneringer. Turneringsfee for juniorer er 50,00 kr. 
Juniorer må ikke modtage spiritus som præmie i 'nærmest flaget' eller 'længste drive'.

Turneringsfee kan med fordel betales med Dankort eller MobilePay (nr. 18460).

9. SPILLETID

Spillere som bruger mere end 4½ time om at spille 18 huller i en turnering, kan blive diskvalificeret. Enhver diskvalifikation afgøres alene af turneringsledelsen.

Spilletiden er dog ikke gældende i turneringer med gunstart, såfremt turneringslederne skønner, at dette ikke vil være fair eller retfærdigt (Strafregel 6-7).

10. RÆKKEINDDELING

A-række: 0-12,2
B-række: 12,3-23,1
C-række: 23,2-37,0
D-række: 38-54

Det er tilladt turneringslederne, ved stort deltagerantal i en gruppe, at ændre indexinddelingen.

11. AFGØRELSE VEDRØRENDE TURNERINGER OG MATCHER

  • Slagspil/Stableford: 

Ved lige resultat opgøres det endelige resultat efter laveste handicap, derefter på de sidste 9, 6, 3 og 1 huller, hvor der fratrækkes henholdsvis 1/2, 1/3, 1/6 og 1/18 af bane- handicappet. 
Hvis resultatet stadig er lige, sker afgørelsen ved lodtrækning. 
Ved lige resultat i en Gunstart, afgøres det endelige resultat efter laveste handicap, derefter på de ulige huller.

  • Hulspil: 

Såfremt afgørelsen ikke er nået efter de 18 huller, fortsætter matchen, indtil en afgørelse har fundet sted, medmindre der er opslået en anden form.

12. MOBILTELEFON

Der er forbud mod mobiltelefoner i turneringer og matcher, der arrangeres af Randers Fjord Golfklub. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

13. AFSTANDSMÅLERE

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f. eks. Hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med Regel 14.3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

14. KLUBMESTERSKABER

Klubmesterskaber afvikles af turneringsudvalget i det omfang, der er spillere tilmeldte. Separate propositioner.

15. PRÆMIER

Der er normalt præmieoverrækkelse efter hver gruppes afslutning. 
Hvis en spiller ikke er til stede, fortabes retten til præmien, og præmien går videre til næste vinder. Der dispenseres herfor ved 'nærmest flaget' og evt. 'længste drive'. 
I klubmesterskaberne er der præmier til vinderne samt runner up.

Der er præmie for 'nærmest flaget'. Ved 'nærmest flaget' forstås bold der ender på green i 1. slag. 
Præmier for 'nærmest flaget' fastsættes for hver match. 
Præmie for 'nærmest flaget' ved løbende start kan afhentes på kontoret efter aftale med turneringsleder.

Personer under 18 år må ikke modtage alkoholiske drikke som præmie..

Juniorer kan have egen præmierække.

16. TURNERINGSLEDELSE (Komiteen)

Komiteen for den enkelte turnering har det fulde ansvar for turneringens afvikling, jvf. regel 34. Dog ikke for propositionerne, der er fastlagt af matchudvalget.

Enhver diskvalifikation afgøres alene af komiteen.

Komiteen har ingen kompetence til at tilsidesætte en golfregel. Det samme gælder den enkelte spiller eller medspiller.

Hvis Komiteen mener, at banen af en eller anden grund ikke er i spilbar stand, eller at der er omstændigheder, som umuliggør ordentligt spil, må den såvel i hulspil som i slagspil beordre en midlertidig udsættelse af spillet, eller i slagspil erklære spillet ugyldigt og annullere alle scorer fra den pågældende runde.

November 2008, rev. maj 2012