Golfbox login

Nyhedsbrev november 2016


Golfringen
Vi håber, at de af medlemmerne, som har været med i Golfringen 2016, har været glade for muligheden for at spille andre baner.
Aftalen fortsætter i 2017, hvor endnu en klub er kommet med, nemlig Ebeltoft Golfklub, så du nu kan spille 8 ”hjemmebaner” for kun kr. 800,- pr. år.
Hvis du har været med i 2016, skal du sende en mail til info@rfgk.dk senest d. 4. december 2016, hvis du ønsker at fortsætte i Golfringen. Hvis du IKKE svarer, vil du pr. 31.12.2016 automatisk blive slettet af listen.
Kunne du tænke dig at være med i Golfringen 2017 og få mulighed for at spille Aarhus Aadal GK, Mollerup GK, Mariager Fjord GK, Hobro GK, Grenå GK, Ebeltoft GK og Markusminde GK udover Randers Fjord Golfklubfor kun kr. 800,- ekstra i kontingent, er du velkommen til at sende en mail på info@rfgk.dk, så kan du komme med fra starten af det nye år.

Ny kasserer
Nuværende kasserer Erland Raadshøj har efter 11 år på posten ønsket at stoppe og efter samtale med flere frivillige, som havde tilbudt deres hjælp til posten, er valget faldet på Niels Buhl. Vi glæder os til samarbejdet med Niels som ny kasserer.

Tilmelding til Betalingsservice
Husk at tilmelde dig Betalingsservice senest d. 30.11.2016 for at undgå gebyr på næste kontingentopkrævning.
Der pålægges et gebyr på 35 kr., hvis indbetalingen af kontingent ikke foretages via Betalingsservice.
Bemærk venligst at gebyret er hævet, da NETS har hævet deres pris på indbetalingskort.

Frivillige hjælpere
I besvarelserne fra Golfspilleren i Centrum i 2016 havde 29 medlemmer tilkendegivet, at de gerne ville yde frivilligt arbejde i klubben.
Tirsdag d. 15.11. var 13 af dem sammen med udvalgsformænd og –medlemmer samlet i klubben for at høre mere om arbejdsopgaverne i de enkelte udvalg og i klubben generelt.
Randers Fjord Golfklub kan altid bruge en ekstra hånd ved arrangementer eller til opgaver inden- og udendørs, så det er af stor betydning  at have mange hænder at kunne trække på.
Skulle du også have lyst til at give en hjælpende hånd, er du meget velkommen til at kontakte en af udvalgsformændene eller sende en mail på info@rfgk.dk, så vil du blive kontaktet.

Træner
Randers Fjord Golfklub har forlænget aftalen med Pro Kenneth Sand med endnu et år. Vi ser frem til at forsætte udviklingen i klubben i samarbejde med Kenneth.

Vinterhi
Traktoren til boldindsamling på driving range og boldautomaten er sat i hi for vinteren og det betyder, at der ikke mere samles bolde. Hvis du stadig gerne vil slå ud, skal du selv samle bolde ind.

Ledige bagrum
Der er pr. 01.01.2017 ledige bagrum ved driving-range og klubhus.
Hvis du er interesseret i at leje et af disse skabe, bedes du henvende dig hos Hanne via tlf. 8644 0603 eller mail info@randersfjordgolf.dk.
Skabene ved driving range koster hhv kr. 375,- for overskabe og kr. 475,- for underskabe og ved klubhuset hhv. kr. 475,- og kr. 575,- pr. år og udlejes efter først til mølle princippet.

Turneringer
Søndag d. 15.01.2017 arrangeres vinterbane-turnering for alle medlemmer med hcp 20 og derover.

Tilmelding sker i Golfbox 2017.
Vær obs på at du skal skifte årstal i klubturnering i Golfbox for at finde turneringen. Dette sker ved det lille orange felt til højre i skærmen.

Forsikring
Dette blot til orientering. Golfklubben er forsikret mht. bygninger m.v. i tilfælde af brand el.lign., men medlemmernes udstyr i bagrummene er dækket af medlemmernes egen private forsikring.
Hvis det utænkelige skulle ske i vores klub, kan vi lære af det, som medlemmerne i Køge Golfklub oplevede, da det skete hos dem.
Medlemmerne fik oplyst fra forsikringsselskabet, at hvis udstyret blev opbevaret PERMANENT i klubben, dækkede deres forsikring ikke, da det i så fald ikke er en del af deres egen ejendom.
Det er derfor vigtigt at huske at oplyse til forsikringsselskabet, hvis udstyret tages hjem for vinteren, tages med på ferier eller på andre baner og tages hjem til reparation e.lign.

Thomas Just
Formand