Golfbox login

Nyhedsbrev 2, april 2017


Ekstra ordinær Generalforsamling
På den ekstraordinære generalforsamling d. 11. april 2017 blev regnskabet for 2016 og budgetter for 2017 og 2018 godkendt. Der blev der vedtaget en kontingentforhøjelse på kr. 125,- pr. ½ år. Derudover blev kontingent på Krolf vedtaget med kr. 250,- pr. ½ år.

Behov for frivillige hjælpere
Klubben har brug for frivillige til at hjælpe med tømning af skraldespande på banen.  Der skal tømmes 1 – 2 gange om ugen og flere hjælpere kan nemt deles om opgaven.
Ligeledes er der behov for hjælpere til opsamling af bolde på driving range. Der arbejdes i øjeblikket på at få sat et hold sammen, men med flere hænder vil være det nemmere for alle at hjælpes ad.
Hvis du har lyst til at hjælpe med en eller flere opgaver i klubben, må du meget gerne henvende dig til Hanne på kontoret (tlf. 8644 0603 eller mail info@rfgk.dk), Karsten Andersen (6120 6826) eller Jesper Knapp (2960 0296).

Behandling af banepersonale – kommentarer til banen
Vi har haft en episode i starten af april, hvor vores banepersonale blev behandlet med respektløshed. Der var meldt ud på vores hjemmeside og via opslag i klubhuset, at der skulle prikkes greens og topdresses.
Banen blev ikke lukket, da greenkeeperne var i gang med at topdresse, som vi har brugt tidligere. Det betød, at der lå sand på nogle greens, mens der blev spillet på dem. Da greenkeeperne kom frem for at feje det væk, var der skrevet ukvemsord i sandet. Dette er fuldstændig uacceptabelt. De ansatte gør blot deres arbejde. Prikning og topdresning er en vigtig del i plejen af vores greens. Jeg må derfor henstille til, at der bliver taget hensynog vises respekt overfor greenkeeperne og deres nødvendige arbejde på banen.

Medlemskonkurrence
Begynderudvalget har igangsat en medlemskonkurrence for at skaffe flere medlemmer i klubben. Præmierne er 1 weekendophold for 2 og 2 gavekort, som kan vindes af de medlemmer som skaffer flest medlemmer til klubben. Folderen kan hentes i forhallen i klubhuset eller på kontoret.
Jo flere medlemmer du henviser til klubben, jo flere chancer har du for at vinde en af de flotte præmier.

Golfens Dag – Søndag d. 30. april
Husk du kan stadig nå at sende denne invitation til venner, familie, kolleger m.fl.., så vi kan få rigtig mange gæster og nye medlemmer på søndag.

Kære______________

Jeg inviterer dig/jer hermed til at deltage i Randers Fjord Golfklubs Prøv Golf arrangement, hvor du/I kan komme og prøve golfens fantastiske udfordringer, som du/I jo ved, at jeg går meget op i, men som jeg også meget gerne vil dele med dig/jer.

Der er hold kl. 9.30 og kl. 11.30 og det tager ca. 3 timer, hvor der vil være mulighed for at få lidt undervisning, spille på klubbens Pay & Play bane og høre meget mere om klubben og mulighederne for at komme i gang med golfen.

Det er naturligvis gratis at deltage og låne udstyr.

Jeg håber selvfølgelig, at du bliver grebet af golf, så vi fremover kan få mange dejlige timer sammen i den dejlige natur og hinandens gode selskab.

Hilsen_______________

Golfmakker
Et nyt tiltag i klubben er Golfmakker, hvor eks. nye medlemmer i klubben, der ikke kender andre spillere eller er nye på 18 huls banen, har mulighed for at gå en eller flere runder sammen med et erfarent RFGK medlem.
Der er allerede lavet flere hold og golfmakkerne og deres ”spillere” har været på banen. Det er vigtigt for RFGK, at alle medlemmer i klubben føler sig trygge og velkomne både på banen og i klubhuset.
Har du lyst til at være Golfmakker eller at gå sammen med en Golfmakker må du meget gerne kontakte Erland Raadshøj (erlandr@mail.dk eller Folmer Kjær (fk@27a.dk).

Krolf
Krolfbanen er nu godt i gang. Det er gratis for medlemmer af golfklubben at spille på krolfbanen og udstyr, scorekort og regler kan lånes i køkkenet i klubhuset.  Det koster kr. 250,- pr. ½ år at være medlem på Krolfbanen, hvis ikke du i forvejen har et aktivt medlemskab i klubben. Passive medlemmer kan konvertere deres medlemskab til medlemskab på Krolfbanen og benytte den så tit, de har lyst. Du skal blot kontakte kontoret, så dit medlemskab kan blive ændret.

Udstyr
Klubben er desværre i en situation, hvor der stille og roligt forsvinder dele fra låneudstyret og/eller udstyret er i så dårlig stand, at vi ikke kan være bekendt at låne det ud mere, specielt puttere er der mangel på i øjeblikket.
Derfor - har du udstyr stående i garagen, kælderen eller på loftet, som du ikke bruger mere, vil klubben sætte meget stor pris på at måtte få dette.
Til gengæld vil du få 2 stk. greenfee-billetter til klubben, så du kan invitere venner eller familie med på en runde golf.

Turneringer
Der er pt. planlagt flg. turneringer i klubben og der er flere oplysninger og tilmelding i Golfbox.
20. maj – Pink Cup
25. maj – Sand Golf Invitational
8. juni   – Torsdagsklubbens Venskabsturnering
11. juni – Golfmakker turnering
25. juni – Golfringen Open
 

Thomas Just
Formand